Artifical Intelligence (AI)

Artifical Intelligence (AI)

Artifical Intelligence (AI) ookwel Kunstmatige intelligentie (KI) in het nederlands zijn software / apparaten die zelfstandig beslissingen kunnen nemen op basis van voor geprogrameerde formules / algoritmes en deze aan te passen door uitkomst / resultaat zelfstandig te analyseren en indien nodig te vebreteren. Doordat AI leert van eigen gemaakte fouten wordt de formule / algoritme automatisch vebreterd. Dit wordt ook wel Machine Learning genoemd.

Grote kansen
AI biedt grote kansen voor het moderne tijdperk en kan ingezet worden in veiligheid, gezondheidszorg, verkeer, educatie en voor bedrijven. Per branche kan het op andere weize meerwaarde bieden op directe of indirecte weizen aan de smaenleveing maar ook effiecntie. Doordat AI patronen kan herkennen in de vorm van geluid en beeld en machines kan aansturen zijn de mogelijkheden eindeloos.

Risico
Dat AI grote voordelen heeft voor onze samenleving is duidelijk, maar AI brengt ook risico's met zich mee. In feiten is de computer zichzelf niet bewust van de keuze die het gemaakt heeft alleen op basis van algoritmes en automatische vebreteringen of een uitkomt wel of niet positief was. Bij Machine Learning leert de computer van fouten, dat betekend dat de AI alleen verbeterd wordt door het maken van fouten. Doordat de AI zichzelf niet bewust is van de keuzen kunnen deze fouten ook (grote) nadelige effecten hebben op de samenleving indien er vanaf menselijke kant niet ingegrepen wordt onderhouden wordt. Het monitoren van AI is daarom ook erg belangrijk en de rechten dat je het meegeeft 

Subsets

 • Natuurlijke taalverwerking om succesvol in het Engels te communiceren;
 • Kennisrepresentatie om op te slaan wat het weet of hoort;
 • Geautomatiseerd redeneren om de opgeslagen informatie te gebruiken om vragen te beantwoorden en nieuwe conclusies te trekken;
 • Machine Learning om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en patronen te detecteren en extrapoleren;
 • Computer Vision om objecten waar te nemen, en
 • Robotica om objecten te manipuleren en rond te bewegen.

 

Artifical Intelligence (AI)

 • Machine Learning
 • Deep Learning
 • Verbetering van klantenservice
 • Patronen analyseren
 • Automatisering trajecten