Erkend leerbedrijf

Erkend leerbedrijf

Berg Multimedia is een officieel erkend leerbedrijf voor het MBO. We vinden dit belangrijk omdat praktijkervaring onmisbaar is in een beroepsopleiding en wij ons steentje en kennis bij willen dragen aan de volgende generatie. Berg Multimedia wil daar aan bijdragen door middel van het praktijkleren in de vorm van een stage. De leerlingen zullen goed begeleid worden in de vakgebieden waar wij in uitblinken.

Om het praktijkleren te bewaken moeten leerbedrijven een erkenning hebben van 'SBB' Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van het 'Erkenningsreglement Leerbedrijven voor kwalificaties in het MBO' waar Berg Multimedia aan voldoet.

Als erkend leerbedrijf voldoen we aan de volgende voorwaarden:

we bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
We stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
We zijn bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en we verstrekken daartoe de benodigde informatie.
We gaan akkoord met vermelding van de bedrijfsgegevens in het openbaar register van erkende leerbedrijven van SBB.

Voor meer informatie over de erkenning leerbedrijf SBB, kijk op: www.s-bb.nl